mCare AS köper Bluefront AB


mCare AS köper 100% av aktierna i Bluefront AB, leverantören av Emrox-system.Emrox är en bred eftermarknadsplattform med hantering av många typer av produkter mot många verkstäder och levereras i Norge, Sverige, Tyskland, Holland och England.

«Som företag är vi beroende av att ha kontroll på våra interna system för att kunna leverera tjänster som skapar bra mervärde hos våra kunder samtidigt som vi har tydliga ambitioner till att växa på den nordiska marknaden. Köpet av Bluefront AB löser båda av dessa behov. Å ena sidan får vi trygghet och möjligheter till att bättre kunna påverka systemutvecklingen vi har behov för, å andra sidan ger Emrox-systemet oss en bredare portfölj av produkter som vi kan erbjuda våra samarbetspartners», säger Ole Petter Fiskum, CEO, mcare AS. «I Norge har vi under lång tid haft ett licensieringsavtal där vi har kunnat erbjuda Emrox som en del av vår service till våra kunder och kunders kunder. Denna affär möjliggör att vi nu kan erbjuda det samma på ett tryggt och säkert sätt i alla de nordiska länderna».
 
Bluefront AB:s huvudkontor finns i Stockholm och har 9 anställda, vars fokus är drift och systemutveckling.
 
«Emrox är en bred eftermarknadsplattform med hantering av många typer av produkter mot många verkstäder och levereras i Norge, Sverige, Tyskland, Holland och England. Det är viktigt att understryka att vi kommer att upprätthålla utbudet till våra kunder på samma sätt som i dag, det vill säga att man kan använda Emrox-plattformen utan att behöva använda mcares reparationstjänster, om kunden önskar det. Naturligtvis önskar vi att Bluefronts kunder också ska vilja använda mCare AS reparations- och call center-tjänster, men mCare AS är en kundorienterad organisation och vi tror att kunden ska kunna göra de val som är rätt för dem själva och sin verksamhet. Därför kommer denna ändring inte påverka någon av Bluefronts existerande kunder» säger Fiskum.
 
Med uppköpet kommer mcare omfatta totalt 190 personer fördelat på Skarnes och Sandefjord i Norge, Malmö och Stockholm i Sverige, Hamburg i Tyskland och London i UK.