mCare AS expanderar i Malmö


Med tro på framtiden; mCare AS utvidgar kapaciteten på serviceverkstaden.

mCare AS genomförde en ombyggnation på serviceverkstaden i Malmö och ökar därigenom kapaciteten med 120% jämfört med dagens produktionsvolym.


Vi har sedan vår uppstart i Malmö ökat produktionen med cirka 20%. Dessutom verkar fler kunder fatta intresse för vårt sätt att tänka och strukturera våra tjänster på som gör att vi har behov av att lägga grunden för ökad kapacitet och flera arbetsplatser. Här väljer vi att ligga i framkant och göra nödvändiga investeringar tidigt för att vara förberedda”, säger Christian Gjendem, Commercial Director på mCare AS.
Teknisk Chef - Jan Ole Huseby
Ombyggnaden färdigställdes i början av september. ”Byggnadens struktur tilllät oss att med förhållandevis enkla grepp öka mängden effektiva produktionsytor. Genom positivt inställda och flexibla anställda genomförde vi huvuddelen av ombyggnationen under semesterperioden. Det var en liten kraftansträngning men när man ser på resultatet var det värt det”, säger tekniska chefen och huvudansvarig för ombyggnaden, Jan Ole Huseby.